Elektroniskie resursi

LiepU E-bibliotēka (datubāzes, elektroniskās grāmatas un periodika)

https://e-biblioteka.liepu.lv/

Vietnē iespējams piekļūt (arī ārpus Liepājas Universitātes datortīkla):
Liepājas Universitātes abonētajām datubāzēm (EBSCO, Science Direct, Web of Science u.c.);
dažādiem elektroniskajiem periodiskajiem izdevumiem (Skolas Vārds, Pirmsskolā, Pirmsskolas Izglītība, Izglītība un Kultūra u.c.);
Liepājas Universitātes izdotajām elektroniskajām grāmatām