Projekti

Starptautiskās programmas un projekti

Pārrobežu sadarbības projekti 

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Īstenošana

1. “KultTourCaching” Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD),  Vācijas 
Ārlietu ministrija

Arturs Medveckis:

arturs.medveckis@liepu.lv

01.06.2019. - 15.11.2019
 

2.

NPHE-2017/10144 Practical Approach for teaching Circular Economy

NordPlus

Lilita Ābele: lilita.abele@liepu.lv

15.06.2017-01.10.2018

3.

NPAD-2017/10048 Informal Adults' Education for Cultural Tourism between the Baltic and Nordic Countries

NordPlus

Inese Lūsēna-Ezera:

inese.lusena-ezera@liepu.lv

10.2017-09.2019

4.

Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs  (SMART-UP BSR)

https://smartup-bsr.eu/

CB Interreg

Lilita Ābele: lilita.abele@liepu.lv

Īstenošanā

5.

Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor disorders (Interprof)

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

Madara Daudziņa-Šuktere: madara.suktere@liepu.lv

Īstenošanā

6.

Nr.2/EEZLV02/14/GS/044 Izglītības moduļa "Klimata pārmaiņas" izveide Liepājas Universitātē

EEZ finanšu instruments

Māra Zeltiņa: mara.zeltina@liepu.lv

Īstenots

7.

Nr. KPFI 15.2/224 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā, Ganību ielā 36/48 

KPFI

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

Īstenots

8.

Nr. KPFI 16/43 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un pētījumu veikšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobili Liepājas Universitātes vajadzībām 

KPFI

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

īstenots

 ERASMUS +

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Īstenošana

1.

“Piloting ECVET to the national VET system of Russia and Uzbekistan”

ERASMUS +

Patriks Morevs: patriks.morevs@liepu.lv

 Īstenošanā

2.

“Virtual reality as a tool for countering bullying amongst youth” (VR not bullies)

ERASMUS +

Maija Demitere: maija.demitere@liepu.lv

01.09.2018-30.06.2020