Piemares ļaudis un likteņi

Rakstu krājums 2015

Piemares ļaudis un likteņi : rakstu krājums, Nr. 1. Atb. red. Ieva Ozola. Liepāja : Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA, 2015. 157 lpp.

Letonikas 5. kongresa Liepājas 2013. gada 24. un 25. oktobra konferences rakstu krājums. Rakstu autori ir 12 pētnieki. Anda Kuduma atklājusi Mirdzas Ķempes Liepājas bataljona personības, Karīna Krieviņa aprakstījusi mūzikas daudzveidīgo klātbūtni Olafa Gūtmaņa dzīvesgājumā, Leonija Vuss-Mundeciema izgaismojusi Zentas Mauriņas daiļradi aukstā kara ēnā, Ieva Ozola raksturojusi Lejaskurzemes izlokšņu dotumus Antoņinas Reķēnas pētījumos, Gunta Smiltniece apkopojusi vērojumus Liepājas lingvistiskajā ainavā, Daiga Straupeniece pievērsusi uzmanību tām Būtiņģes un Sventājas dzimtām, kuru pēcteči dzīvo Liepājā, Inga Bliska aprakstījusi baltu un franču tautu kultūrvēsturiskās saiknes romānā „Kurzeme francūža acīm”, Ārija Kolosova raksturojusi Latvijas tautas frontes veidošanās atainojumu laikrakstā „Komunists”, Agrita Ozola izpētījusi Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss, Inta Dišlere atklājusi Zigfrīda Annas Meirovica dzimtas saikni ar Durbi un Tukumu, Santa Mazika dalījusies pārdomās par Aijas Druvaskalnes-Urdzes dzīvesceļa izpausmēm glezniecībā, Nora Vilmane sniegusi pārskatu par Eduarda Jaunzema fotogrāfiju kolekciju Brazīlijā.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

Piemares telpa un laiks (Ieva Ozola)

ANDA KUDUMA

Mirdzas Ķempes Kurzemes bataljons: personības un likteņi

KARĪNA KRIEVIŅA 

Olafa Gūtmaņa atklāsmes mūzikas pasaulē 

LEONIJA VUSS-MUNDECIEMA 

Zentas Mauriņas daiļrade aukstā kara ēnā

IEVA OZOLA 

Lejaskurzemes izlokšņu dotumi Antoņinas Reķēnas pētījumos 

GUNTA SMILTNIECE 

Lingvistiskas etīdes Liepājas kultūrvides kontekstā

DAIGA STRAUPENIECE 

Naratīvie teksti un Būtiņģes-Sventājas latviešu identitāte

INGA BLISKA 

Baltu un franču tautu kultūrvēsturiskās saiknes romānā „Kurzeme francūža acīm” Žana Pola Kofmana skatījumā

ĀRIJA KOLOSOVA 

Latvijas Tautas frontes veidošanās atainojums Liepājas pilsētas laikrakstā „Komunists” (1988)

AGRITA OZOLA 

Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss: stāsts par garā stipriem ļaudīm

INTA DIŠLERE 

Latvijas Republikas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics

SANTA MAZIKA 

Aija Druvaskalne-Urdze. Punkts un līnija jeb māksla un iedvesmas avoti

NORA VILMANE 

Fotomeistars Eduards Jaunzems (1896–1997) un viņa laika zīmes

 

Lejupielādēt PDF (86 KB) Raksta iesniegšanas prasības