Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Biznesa ekonomika un tirgus vadība

Profesionālās profesionālās izglītības programma

Biznesa ekonomika un tirgus vadība

(160 stundas , Licences Nr. P-15726)

Programmas mērķauditorija

Uzņēmumu darbinieki (t.sk., vidējā un zemākā līmeņa vadītāji) jaunuzņēmumos, pašnodarbinātie un mazo uzņēmumu vadītāji, kas ikdienā iesaistīti atsevišķu uzņēmuma funkciju īstenošanā, produktu realizācijas, biznesa un mārketinga plānošanas jautājumos.

 

Izglītības procesā tiks dota iespēja:

1. apgūt zināšanas par biznesa ekonomiskiem pamatprincipiem;

2. apgūt zināšanas par biznesa plānošanu, uzņēmuma funkcijām, atbalsta instrumentiem un radošuma veicināšanu;

3. pilnveidot prasmes tirgus vadības - mārketinga un sabiedrisko attiecību instrumentu izmantošanā;

4. pilnveidot prasmes darbā ar klientu;

5. apgūt zināšanas par saimniekošanas tiesisko regulējumu un darba attiecībām;

6. apgūt zināšanas par cilvēkresursu vadības funkcijām un komandas darbu.

Mācības notiks klātienē, latviešu valodā.

Sekmīgi apgūstot profesionālās pilnveides izglītības programmu tiks izdota apliecība.

Mācību maksa EUR 435,-

! Piedāvājam mācību maksu maksāt pa daļām:
1. iemaksa - slēdzot līgumu - EUR 215,00
2. iemaksa - otrajā mācību mēnesī - EUR 110,00
3. iemaksa- trešajā mācību mēnesī - EUR 110,00

Programmas vadītāja Mg.oec. Diāna Līduma
Lektori: Diāna Līduma, Uldis Drišļuks, Iveta Tumaščika, Astra Straume, Inga Pūre, Ērika Gintere, Irina Strazdiņa, Inese Lūsēna Ezera, Atis Egliņš Eglītis

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab., darba laiks: P.,O.,C.,Pk. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00. Tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT).