BIBLIOTĒKA

E-grāmatu datubāzes

Bookboon Portālā ir ievērojams skaits mācību grāmatu dažādās nozarēs

Directory of Open Access Books „Directory of Open Access Books” (DOAB) piedāvā 750 brīvpieejas e-grāmatas angļu, vācu, franču un citās valodās no 23 izdevējiem dažādās nozarēs

Freebookcentre.net Dažādu nozaru brīvpieejas e-grāmatas. Tās var lejupielādēt vai lasīt tiešsaistē

Free Ebooks Library Dažādu nozaru brīvpieejas e-grāmatas

INTECHopen Datubāze, kas piedāvā vairāk nekā 900 e‑grāmatas un e-žurnālus fizikā, matemātikā u.c. zinātnēs un IT

OAPEN „OAPEN” (Open Access Publishing in European Networks) ir pilntekstu zinātnisko grāmatu datubāze vairākās valodās (angļu, dāņu, franču, itāļu, norvēģu, vācu u.c.) un dažādās nozarēs: humanitārās un sociālās zinātnes, māksla, ekonomika, finanses, bizness un menedžments, matemātika, tiesību zinātnes u.c.

Open Humanity Press Datubāzē ir brīvpieejas e-resursu izdevniecība, kas piedāvā zinātniskos e-žurnālus un e-grāmatas humanitāro zinātņu nozarēs

Science books online „Science Books Online” pieejamas saites uz grāmatām un citiem zinātniskiem materiāliem astronomijā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnē, zemes zinātnēs, inženierzinātnē, matemātikā, medicīnā un fizikā

Taylor & Francis Group„Taylor & Francis Group” irdaudznozaru uzziņu un monogrāfiju e-grāmatu datubāze, kas piedāvā pieeju pasaules labākajiem izdevumiem ne tikai humanitārajās un sociālajās zinātnēs, bet arī zinātnes, medicīnas un tehnoloģiju nozarēs. Aptverti tādi ievērojami izdevēji kā Routledge, Psychology Press, Focal Press u.c.

The Internet Sacred Text Archive Bez maksas pieejamais pilnu tekstu e-grāmatu interneta arhīvs par reliģiju, mitoloģiju, folkloru un ezotēriku. Teksti tulkoti angļu valodā, daži arī oriģinālvalodā

Wikibooks„Wikibooks” piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.