BIBLIOTĒKA

Uzziņu datubāzes

AkadTerm Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas terminu skaidrojošā un tulkojošā datubāze

Bartleby.com – Great Books Online Datubāze piedāvā elektronisku informācijas meklēšanu, bezmaksas pieeju daudzām grāmatām

Bookshelf Datubāze ir resurss, kas piedāvā brīvu pieeju grāmatām un dokumentiem dabas un datorzinātnēs

Cambridge Dictionaries Online Angļu valodas vārdnīcas

Dictionary.com Terminu un uzziņu meklēšanas iespējas vārdnīcā, enciklopēdijā un internetā

Directory of Open Access Books Vietne piedāvā 750 brīvpieejas e-grāmatas angļu, vācu, franču un citās valodās no 23 izdevējiem dažādās nozarēs

Enciklopēdija „Krugosvet”Universāla enciklopēdija krievu valodā

Encyclopedia Mythica Mitoloģijas enciklopēdija

Epupa.valoda Elektroniskā latviešu valodas vārdnīca

EURLEX Eiropas Savienības tiesību akti un Oficiālais Vēstnesis

Europeana Eiropas digitālā bibliotēka, kurā pieejami digitālie materiāli no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citām kultūras kolekcijām. Datubāze satur attēlus, tekstus, audio un video ierakstus no filmām, ziņu un TV raidījumiem

European Scientific Journal Eiropas Zinātniskā Institūta (ESI) tiešsaistes, daudznozaru žurnāls

Eurotermbank Terminoloģijas vārdnīca

Latvijas daba Sugu enciklopēdija

Latvijas Literatūras centra datubāze Bibliogrāfiskā informācija par latviešu literatūras darbiem, autoru bibliogrāfijas un atsevišķu darbu fragmenti

MERLOT Multimēdiju izglītības un pētniecības resursi mācībām tiešsaistē

Merriam-Webster Online Universāla vārdnīca, kā arī spāņu-angļu tulkojošā vārdnīca

One Look Dictionary Search Interneta vārdnīcu apkopojums. Apmēram 19 miljoni vārdu no vairāk kā 1060 vārdnīcām dažādās nozarēs

Online Dictionary of the Social Sciences Tiešsaistes terminu vārdnīca dažādās sociālo zinātņu nozarēs – socioloģijā, kriminoloģijā, politikas zinātnē un feminisma pētniecībā

Raduraksti Projekta mērķis ir paplašināt iedzīvotāju identitātes un dzimtu vēstures pētniecības iespējas

"Terra" Populārzinātnisks daudznozaru žurnāls

The Encyclopedia of Earth Uzziņu datubāze par Zemi, tās dabisko vidi un tās mijiedarbību ar sabiedrību

The Internet Encyclopedia of Philosophy Filozofijas enciklopēdija

Wikispecies Sugu enciklopēdija ar informāciju par dzīvniekiem, augiem, baktērijām, sēnēm un citām dzīvības formām

Wiktionary Skaidrojošā un tulkojošā vārdnīca

World Factbook Faktu grāmata par pasauli, par atsevišķiem reģioniem un katru pasaules valsti tādās kategorijās kā ģeogrāfiskās ziņas, kartes, informācija par ekonomiku, valdību, transportu u.c.

YourDictionary Tulkojošās, skaidrojošās, sinonīmu, tezauru, daudzvalodu u.c. vārdnīcas