BIBLIOTĒKA

E-žurnālu datubāzes

ArXiv.org Kornela Universitātes zinātnisko rakstu arhīvs, kas piedāvā vairāk kā 670 000 elektronisko publikāciju fizikā, matemātikā un datorzinātnē

Bentham Open Access „Bentham Open” izdod vairāk nekā 230 zinātniski recenzētus brīvpieejas žurnālus. Šie e-žurnāli aptver dažādas dabas zinātņu, tehnoloģiju un medicīnas jomas

Bioline International „Bioline International” ir e-žurnālu platforma, kas piedāvā pieeju attīstības valstīs publicētajiem žurnāliem. Platformā pieejami recenzēti e-žurnāli biozinātnes jomās

ChemistryCentral Brīvpieejas zinātniskās informācijas izdevniecība ķīmijā piedāvā brīvu piekļuvi vairākiem ķīmijas žurnāliem

Directory of Open Access Journals (DOAJ) „Directory of Open Access Journals” (DOAJ) ir pilntekstu datubāze dažādās zinātnēs un valodās. Apkopota informācija par vairāk kā 7000 Open Access zinātniskajiem žurnāliem

Electronic Journals Library Žurnālu datubāze dažādām nozarēm dažādās valodās

eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts Serbijas Zinātņu akadēmija piedāvā brīvpieejā zinātniskos rakstus un vairākus žurnālus matemātikā (un tās pedagoģijā), astronomijā un datorzinātnēs

Elibrary.ru Lielākais Krievijas zinātnes, tehnikas medicīnas un izglītības informācijas portāls, kas satur informāciju par vairāk kā 12 miljoniem zinātnisko rakstu no zinātniskajiem žurnāliem krievu un angļu valodās

HighWire Press „HighWire Press” izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 2 miljoniem rakstu pilnajiem tekstiem, kā arī 6,6 miljoni rakstu no vairāk kā 1400 žurnāliem valodu studiju, mūzikas, reliģiju studiju, datorzinātnes, zemes zinātnes, inženierijas, matemātikas, fizikas, pētīšanas metožu, komunikācijas, izglītības, socioloģijas, statistikas u.c. nozarēs

Hindawi Publishing  „Hindawi” ir viena no lielākajām akadēmiskajām izdevniecībām, kas piedāvā vairāk nekā 300 brīvpieejas žurnālu dažādās nozarēs

Latvijas Vēstnesis Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" brīvpieejas tiešsaistes versija piedāvā pilnu tekstu informāciju no 1995. gada

Open Humanity Press Datubāzē ir brīvpieejas e-resursu izdevniecība, kas piedāvā zinātniskos e-žurnālus un e-grāmatas humanitāro zinātņu nozarēs

SpringerOpenIzdevniecība „Springer” piedāvā vairāk nekā 100 brīvpieejas žurnālus dažādās zinātņu nozarēs

Taylor & Francis Open Journals„Taylor & Francis Journals”– daudznozaru datubāze, kas piedāvā piekļuvi zinātniskajiem žurnāliem gan humanitārajās un sociālajās zinātnēs, gan zinātnes, medicīnas un tehnikas nozarēs. Aptverti tādi ievērojami izdevēji kā Routledge, Psychology Press, Focal Press u.c.

Taylor & Francis Open Select „Taylor & Francis” publicē arī vairāk nekā 1600 žurnālus dažādās zinātņu nozarēs, kuros daļa rakstu pieejami brīvpieejā tiešsaistē

The Economist „The Economist” (on-line arhīvs) iknedēļas žurnāls piedāvā saviem lasītājiem ekspertu analīzi un viedokļus par pasaulē notiekošo. Atspoguļo svarīgākos nedēļas notikumus politikā un biznesā