BIBLIOTĒKA

Zinātniskās informācijas meklētāji

BASE Daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs

Driver Eiropas zinātnisko repozitāriju vienots tīkls, kas nodrošina vienotu meklēšanas iespēju. Aptuveni 5,6 miljoni dokumentu, to skaitā zinātniskie raksti un disertācijas no vairāk kā 30 valstīm

Google Scholar Dažādu nozaru zinātnisku, recenzētu publikāciju, grāmatu, tēžu u.c. dokumentu meklētājs

The Digital Collections of Harvard College Library Hārvardas koledžas bibliotēkas digitālās kolekcijas dokumentu elektroniskās versijas –  vēsturiskas fotogrāfijas, manuskriptus, grāmatas, kartes un citus izdevumus