BIBLIOTĒKA

Zinātniskās informācijas meklētāji

BASE Daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs

Driver Eiropas zinātnisko repozitāriju vienots tīkls, kas nodrošina vienotu meklēšanas iespēju. Aptuveni 5,6 miljoni dokumentu, to skaitā zinātniskie raksti un disertācijas no vairāk kā 30 valstīm

Google Scholar Dažādu nozaru zinātnisku, recenzētu publikāciju, grāmatu, tēžu u.c. dokumentu meklētājs

Microsoft Academic Search „Microsoft Academic Search” lietotājiem piedāvā zinātnisku rakstu, konferenču materiālu, autoru u. tml informācijas meklēšanu

Opern Doar „Directory of Open Access Repositories” apkopo detalizētu informāciju par Open Access repozitārijiem, nodrošina meklēšanas iespējas visos repozitārijos vienlaicīgi un katrā repozitārijā atsevišķi no vairāk kā 80 valstīm

TechXtra TechXtra ir bezmaksas pakalpojums informācijas meklēšanai inženierzinātnēs, matemātikā un datorzinātnē. TechXtra meklē informāciju no vairāk kā 30 avotiem

The Digital Collections of Harvard College Library Hārvardas koledžas bibliotēkas digitālās kolekcijas dokumentu elektroniskās versijas –  vēsturiskas fotogrāfijas, manuskriptus, grāmatas, kartes un citus izdevumus