BIBLIOTĒKA

Dažādi (disertācijas, multimediju meklētāji, daudznozaru bibliotēkas u. c.)

Bielefeld Academic Search Engine jeb BASE ir Bīlefeldes universitātes bibliotēkas izstrādāts daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs. BASE satur vairāk kā 20 miljonus informācijas resursus dažādās valodās no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām.

BookZZ - Pasaules lielākā e-grāmatu bibliotēka angļu valodā -- gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra.

Bookyards Vairāk nekā 17 000 e-grāmatu dažādās nozarēs. Papildus tiek piedāvāts arī ievērojams skaits saišu uz citiem izglītojoša satura elektroniskajiem resursiem

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

DART-Europe E-theses Portal Brīvpieeja Eiropas universitātēs izstrādātajām disertācijām, to kopsavilkumiem un pilnajiem tekstiem

Digital book index Katalogs piedāvā piekļuvi vairāk nekā 165 000 digitālo grāmatu no vairāk kā 1800 izdevējiem. Pieejama gan zinātniskā literatūra, gan daiļliteratūra

Directory of Open Access Books Piedāvā 750 brīvpieejas e-grāmatas no 20 izdevējiem dažādās zinātņu nozarēs

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – pilntekstu datubāze dažādās zinātnēs un valodās. Apkopota informācija par vairāk kā 7000 Open Accesszinātniskajiem žurnāliem.

Directory of Open Access Books Katalogs piedāvā meklēšanas un piekļuves iespējas vairāk nekā 20 izdevēju publicētajām brīvpieejas e-grāmatām

DRIVER Eiropas zinātnisko repozitāriju vienots tīkls, kas nodrošina vienotu meklēšanas iespēju. Aptuvēni 5,6 miljoni dokumentu, to skaitā zinātniskie raksti un disertācijas no vairāk kā 30 valstī

Ebook and Texts Archive:The Library of Congress Resurss piedāvā lejupielādēt bezmaksas grāmatas un tekstus. Datubāze satur plašu populārās daiļliteratūras klāstu, bērnu grāmatas, vēsturiskus tekstus un akadēmiskās grāmatas

EU Bookshop Eiropas Savienības Grāmatu veikals ar brīvu pieeju ES publikāciju pilnajiem tekstiem

Europeana Eiropas digitālā bibliotēka, kurā pieejami digitālie materiāli no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citām kultūras kolekcijām. Datubāze satur attēlus, tekstus, audio un video ierakstus no filmām, ziņu un TV raidījumiem

FindArticles Meklē rakstus dažādu nozaru žurnālos. Meklēt iespējams pēc atslēgvārda, pēc izdevuma nosaukuma, pēc tēmas. Pieejami rakstu pilnie teksti

Freebookcentre.net Dažādu nozaru brīvpieejas e-grāmatas. Tās var lejupielādēt vai lasīt tiešsaistē

Free Ebooks Library Dažādu nozaru brīvpieejas e-grāmatas

Hindawi Publishing „Hindawi” ir viena no lielākajām akdēmiskajām izdevniecībām, kas piedāvā vairāk nekā 300 brīvpieejas žurnālu dažādās nozarēs

Internet Archive Interneta bibliotēka, kas iekļauj vēsturiskas grāmatas un tekstus, audiomateriālus, animētus attēlus dažādās nozarēs

Intute „Intute” piedāvā resursus izglītībai un pētniecībai

Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова Iespējams lasīt gan krievu autoru darbus, gan arī ārzemju autoru darbu tulkojumus krievu valodā. Iekļauta antīkā, klasiskā un modernā literatūra, fantastika, detektīvi, bērnu literatūra, dzeja, tehniskie apraksti, kā arī materiāli par vēsturi, tūrismu, kara mākslu, zinātni, kultūru u.c. tēmām

LR  Centrālās Statistikas Pārvaldes datubāze LR Centrālās statistikas pārvaldes datubāze, kurā atrodami statistiskie dati par sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā

LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija LU Matemātikas un informātikas institūta mājas lapa piedāvā saites uz AILab vārdnīcu serveri, mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusu un latviešu valodas resursu serveri

"LU Raksti" Latvijas Universitātes rakstu krājums dažādās nozarēs

NDLTD Kopkatalogs piedāvā disertāciju, to kopsavilkumu un citu akadēmisko dokumentu meklēšanu divās platformās: Scirus ETD Search un VTLS Visualizer. Sadaļā Find ETDs dotas arī saites uz citiem noderīgiem disertāciju un citu dokumentu meklēšanas rīkiem

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) – pilntekstu zinātnisko grāmatu datubāze vairākās valodās (angļu, dāņu, franču, itāļu, norvēģu, vācu u.c.) un dažādās nozarēs: humanitārās un sociālās zinātnes, māksla, ekonomika, finanses, bizness un menedžments, matemātika, tiesību zinātnes u.c.

Online College Classes Saites uz dažādiem izglītojoša satura multimediju informācijas resursiem, t.sk. elektroniskajām mācību grāmatām

Oxfam Policy & Practice Datubāzē iekļautas publikācijas par metodēm un pieejām, zinātnisku pētījumu izstrādājot

ResarchGATE Lielākais zinātnieku un pētnieku sociālais tīkls pasaulē piedāvā arī meklēšanas iespējas un informāciju par zinātnieku publikācijām, sniedzot norādes, kurās datubāzēs vai izdevēju tīmekļa vietnēs pilnteksta informācija ir pieejama

Russian Digital Dissertations Library - disertāciju bibliotēka krievu valodā. Svarīgi: ievietojiet ķeksīti pie ‘’Искать только в Открытой электронной библиотеке диссертаций (ОЭБД)’’. Vairāk informācijas par datubāzi šeit.

Science Books Online Saites uz zinātniskiem materiāliem astronomijā, ķīmijā, datorzinātnē, zemes zinātnēs, inženierzinātnē, matemātikā un fizikā

The Complete Works of Charles Darwin Online Čarlza Darvina darbi tiešsaistē

The Economist (On-line arhīvs) – iknedēļas žurnāls piedāvā saviem lasītājiem ekspertu analīzi un viedokļus par pasaulē notiekošo. Atspoguļo svarīgākos nedēļas notikumus politikā un biznesā.

The European Library Eiropas digitālo bibliotēku portāls nodrošina vienotu pieeju daudzu Eiropas valstu nacionālo bibliotēku digitālajām kolekcijām. Pieejami seniespiedumi, periodiskie izdevumi u.c.

The Internet Sacred Text Archive Bez maksas pieejamais pilnu tekstu e-grāmatu interneta arhīvs par reliģiju, mitoloģiju, folkloru un ezotēriku. Teksti tulkoti angļu valodā, daži arī oriģinālvalodā

The National Academies Press (NAP) Izdevniecība NAP publicē vairāk nekā 200 grāmatas gadā – eksaktajās, dabas un medicīnas zinātnēs

The Online Books Page Saites uz vairāk kā miljonu internetā brīvi pieejamu grāmatu dažādās valodās. Tiek piedāvāta gan daiļliteratūra, gan grāmatas dažādās zinātņu jomās

University of Wisconsin Digital Collections Viskonsīnas Universitātes (ASV) veidotās digitālās kolekcijas atspoguļo augstskolas un tās bibliotēkas krājumā esošos materiālus dažādās nozarēs

Wikibooks „Wikibooks” piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru un izglītības pakāpju studentiem. Grāmatu kolekcija ietver informāciju par dažādām jomām – māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.