BIBLIOTĒKA

Vides zinātne

Bentham Open Access „Bentham Open” izdod vairāk nekā 230 zinātniski recenzētus brīvpieejas žurnālus. Šie e-žurnāli aptver dažādas dabas zinātņu, tehnoloģiju un medicīnas jomas

 
Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

Environmental Health Perspectives Pētniecisks žurnāls par vides saistību ar cilvēka veselību

Innovations and Technologies News Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskā versijā ir pieejami raksti par vides zinātni un ar to saistītām jomām

INTECHopen Datubāze, kas piedāvā e-grāmatas un e‑žurnālus dabaszinātnēs un vides zinātnēs

Open Access at SAGE - izdevniecības SAGE Publications veidota brīvpieejas e-žurnālu platforma, kas aptver publikācijas sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī vides zinātnē, medicīnā, psiholoģijā u.c.

Oxfam Policy & Practice Datubāzē iekļautas publikācijas par valstu attīstību un nabadzības novēršanu, lauksaimniecību, klimata izmaiņām,  globālo katastrofu ietekmju samazināšanu u. tml.

The Geosciences: Selected Web Resources E-resursu sarakstā apkopoti resursi ar saitēm un anotācijām par dažādiem zemes zinātņu tematiem – ģeoloģija, ģeofizika, paleontoloģija un evolūcija, ekonomiskā ģeoloģija un dabas resursi, zemestrīces, vulkāni, kā arī dotas saites uz enciklopēdijām, kartēm un citiem resursiem

The National Academies Press (NAP) Izdevniecība NAP publicē vairāk nekā 200 grāmatu gadā – eksaktajās, dabas un medicīnas zinātnēs. Pieejams atsauču meklētājs