BIBLIOTĒKA

Vēsture

Barikadopedija.lv Vietne veltīta Trešajai atmodai un Latvijas neatkarības atgūšanai 1991. gadā

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

Open Humanity Press Datubāze ir brīvpieejas e-resursu izdevniecība, kas piedāvā zinātniskos e‑žurnālus un e-grāmatas humanitāro zinātņu nozarēs, arī vēsturē

Rare Book Room Reto izdevumu datubāze vēstures pētniekiem un citiem seno grāmatu interesentiem, kas piedāvā kvalitatīvi digitalizētas senas un vērtīgas grāmatas

Runivers Digitālā bibliotēka apkopo ar Krievijas vēsturi, kultūru un filozofiju  saistītus materiālus. Tā piedāvā brīvu pieeju digitalizētiem informācijas pirmavotiem. Nozīmīgāko kolekcijas daļu veido grāmatas un žurnāli, izdoti 19. gs. un 20. gs. sākumā

Wikibooks – piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.