BIBLIOTĒKA

Valodniecība un literatūrzinātne

"Baltu Filoloģija" Baltu valodniecības žurnāls

Baltic Journal of English Language, Literature and Culture A multidisciplinary international scientific journal in general linguistics, applied linguistics, literature, and culture

Bartleby.com – Great Books Online Datubāze piedāvā informācijas meklēšanu daudzās uzziņu, dzejas, daiļliteratūras un populārzinātniskās literatūras grāmatās

Bibliomania Bibliomania ir iespēja brīvi lasīt, studēt un pētīt, izmantojot vairākus tūkstošus e-grāmatu valodniecībā un literatūrzinātnē

Bookboon Portālā ir ievērojams skaits mācību grāmatu arī par literatūru, rakstniecību un valodniecību

Bookyards Vairāk kā 17 000 e-grāmatu dažādās nozarēs, tajā skaitā arī daiļliteratūras izdevumi. Papildus tiek piedāvāts arī ievērojams skaits saišu uz citiem izglītojoša satura elektroniskajiem resursiem

BookZZ - Pasaules lielākā e-grāmatu bibliotēka angļu valodā -- gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

Digital book index Katalogā pieejama gan zinātniska literatūra, gan daiļliteratūra. Vairāk kā 140 000 no šīm grāmatām, tekstiem un citiem dokumentiem ir pieejami bez maksas, (pieejama arī mobilā versija)

Digital Scriptorium Kolekcijā iekļautas vairāk kā 6500 viduslaikos un renesanses laikā tapušu manuskriptu digitālās kopijas un  to detalizēti apraksti

Ebook and Texts Archive: The Library of Congress Resurss piedāvā lejupielādēt bezmaksas grāmatas un tekstus. Datubāze satur plašu populārās daiļliteratūras klāstu, bērnu grāmatas, vēsturiskus tekstus un akadēmiskās grāmatas

FullBooks.com Tiešsaistes resurss ar vairākiem tūkstošiem pilno tekstu grāmatām angļu valodā. Pārsvarā pieejama daiļliteratūras klasika

HighWire Press „HighWire Press” izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 2 miljoniem rakstu pilnajiem tekstiem, kā arī 6,6 miljoni rakstu no vairāk kā 1400 žurnāliem valodu studiju, mūzikas, reliģiju studiju, datorzinātnes, zemes zinātnes, inženierijas, matemātikas, fizikas, pētīšanas metožu, komunikācijas, izglītības, socioloģijas, statistikas u.c. nozarēs

Innovations and Technologies News Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskajā versijā ir brīvi pieejami raksti par literatūru

Jaunā Gaita Trimdas latviešu izdots, ilustrēts rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, tajā tiek publicēti trimdas un Latvijas latviešu literārie darbi, ārzemju rakstnieku darbu tulkojumi, literatūras kritika, raksti par vēsturi un mākslu

Krišjāņa Barona Dainu skapis Virtuālais Dainu skapis latviešu tautasdziesmu meklēšanai

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka – Periodika Kolekcija „Periodika” piedāvā ap 40 laikrakstiem un žurnāliem no 1895. līdz 1957. gadam latviešu, vācu un krievu valodā. Pieejami arī audio un video mediji

LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija LU Matemātikas un informātikas institūta mājas lapa piedāvā saites uz AILab vārdnīcu serveri, mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusu un latviešu valodas resursu serveri

OAPEN OAPEN datubāzē OAPEN Online Library var piekļūt zinātnisko monogrāfiju pilnteksta elektroniskajiem izdevumiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs

Open Access at SAGE - izdevniecības SAGE Publications veidota brīvpieejas e-žurnālu platforma, kas aptver publikācijas sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī vides zinātnē, medicīnā, psiholoģijā u.c.

Open Humanity Press Brīvpieejas e-resursu izdevniecība, kas piedāvā zinātniskos e-žurnālus un e-grāmatas humanitāro zinātņu nozarēs

Rare Book Room Reto izdevumu datubāze, kas piedāvā kvalitatīvi digitalizētas senas un vērtīgas grāmatas. Iespējams aplūkot Šekspīra, Ņūtona, Kopernika, Einšteina, Darvina un citu ievērojamu autoru darbus

The Online Books Page Saites uz vairāk kā miljonu internetā brīvi pieejamu grāmatu dažādās valodās. Tiek piedāvāta gan daiļliteratūra, gan grāmatas dažādās zinātņu jomās

Wikibooks – piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.