BIBLIOTĒKA

Tiesības un likumi

Cilvēktirdzniecība Portālā "Cilvēktirdzniecība.lv" pieejama informācija par cilvēku tirdzniecības jautājumiem Latvijā un pasaulē

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā

Human Rights.lv Cilvēktiesības Latvijā . Vietnē pieejama informācija par cilvēktiesību aizsardzību Latvijā, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskati u.c. informācija

Latvijas TiesasVietnē pieejamas  tiesvedības dokumentu veidlapas, nodevu kalkulators, kā arī  anonīma tiesu nolēmumu meklēšanas iespēja

Likumi Vietnē pieejami Latvijas Republikas tiesību akti

LR Tieslietu ministrija Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas mājaslapa, kurā pieejama aktualitātes tieslietu nozarē Latvijā

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) – pilntekstu zinātnisko grāmatu datubāze vairākās valodās (angļu, dāņu, franču, itāļu, norvēģu, vācu u.c.) un dažādās nozarēs: humanitārās un sociālās zinātnes, māksla, ekonomika, finanses, bizness un menedžments, matemātika, tiesību zinātnes u.c.