BIBLIOTĒKA

Socioloģija

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.


HighWire Press „HighWire Press” izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 2 miljoniem rakstu pilnajiem tekstiem, kā arī 6,6 miljoni rakstu no vairāk kā 1400 žurnāliem valodu studiju, mūzikas, reliģiju studiju, datorzinātnes, zemes zinātnes, inženierijas, matemātikas, fizikas, pētīšanas metožu, komunikācijas, izglītības, socioloģijas, statistikas u.c. nozarēs

INTECHopen Daudznozaru brīvpieejas elektronisko resursu izdevēja InTech datubāze, kas piedāvā resursus sociālajās zinātnēs

Knowledge Unlatched satur galvenokārt grāmatas humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

OAPEN „OAPEN Online Library” var piekļūt zinātnisko monogrāfiju pilnteksta elektroniskajiem izdevumiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs

Qualitative Sociology ReviewTiešsaistes žurnāls, kurā tiek publicēti sociologu raksti par kvalitatīvo pētījumu rezultātiem un tajos izmantoto metodoloģiju

Social Research Update Socioloģijas pētnieku rediģēts tiešsaistes žurnāls par mūsdienu pētnieciskajām metodēm sociālajās zinātnēs

Social Science Research Network (SSRN) Digitālā bibliotēka sociālajās zinātnēs, kas sastāv no divām daļām – kopsavilkumu datubāzes (Abstract Database) un no elektronisko dokumentu kolekcijas (Electronic Paper Collection)

Taylor & Francis Group – daudznozaru uzziņu un monogrāfiju e-grāmatu datubāze, kas piedāvā pieeju pasaules labākajiem izdevumiem ne tikai humanitārajās un sociālajās zinātnēs, bet arī zinātnes, medicīnas un tehnoloģiju nozarēs. Aptverti tādi ievērojami izdevēji kā Routledge, Psychology Press, Focal Press u.c.

The National Academies Press (NAP)Izdevniecība NAP publicē vairāk nekā 200 grāmatas gadā – eksaktajās, dabas un medicīnas zinātnēs

The Socjournal Elektroniskais žurnāls socioloģijā