BIBLIOTĒKA

Ķīmija

ChemistryCentral Brīvpieejas zinātniskās informācijas izdevniecība ķīmijā piedāvā brīvu piekļuvi vairākiem ķīmijas žurnāliem

ChemSpider Brīvpieejas datubāze, kurā apkopota informācija ķīmijā no dažādiem citiem interneta brīvpieejas resursiem

ChemSpider SyntheticPages Datubāze sintētiskajā ķīmijā, kas satur informāciju par ķīmiskajām reakcijām, sintēzēm u. tml.

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

Innovations and Technologies NewsLatvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kurā brīvi pieejami raksti ķīmijā

INTECHopen Daudznozaru brīvpieejas elektronisko resursu izdevēja datubāze piedāvā e-grāmatas un e‑žurnālus ķīmijā

Taylor & Francis Open Journals Datubāze piedāvā brīvpieejas piekļuvi ap 20 e-žurnāliem bioloģijā, ķīmijā, medicīnā, fizikā un ekonomikā.

Royal Society of Chemistry Tas ir pasaulē pirmais augstas kvalitātes Open Access žurnāls ķīmijas nozarē.

Science Books Online – saites uz grāmatām un citiem zinātniskiem materiāliem astronomijā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnē, zemes zinātnēs, inženierzinātnē, matemātikā, medicīnā un fizikā.