BIBLIOTĒKA

Izglītības zinātnes, pedagoģija

AIKNC Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) vietne, kurā pieejama informācija par licencētajām un akreditētajām mācību iestādēm un studiju programmām

Bookboon Portālā ir ievērojams skaits mācību grāmatu dažādās nozarēs

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā

e-ASEM Āzijas–Eiropas e-mācīšanās tīkls mūžizglītībai, kas paredzēts, lai uzlabotu sadarbību starp Āzijas un Eiropas valstīm attiecībā uz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju prasmēm

Education Vietne, kurā pieejama informācija un statistika par izglītības iestādēm Latvijā

HEDBIB Informācija par nostādnēm augstākajā izglītībā, par tās administrēšanu, sistēmām, plānošanu un novērtēšanu

HighWire Press „HighWire Press” izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 2 miljoniem rakstu pilnajiem tekstiem, kā arī 6,6 miljoni rakstu no vairāk kā 1400 žurnāliem valodu studiju, mūzikas, reliģiju studiju, datorzinātnes, zemes zinātnes, inženierijas, matemātikas, fizikas, pētīšanas metožu, komunikācijas, izglītības, socioloģijas, statistikas u.c. nozarēs

Innovations and Technologies News Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskajā versijā pieejami raksti par izglītības zinātnēm un pedagoģiju

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

Izglītība Latvijā

Latvijas augstskolu studentu portāls

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa, kurā pieejama jaunākā informāciju izglītības un zinātņu nozarē Latvijā, kā arī Eiropas Savienībā

Latvijas Universitātes repozitārijs Latvijas Universitātes e-resursu repozitārijs

Portāls skolotājiem

RTU Rīgas Tehniskās Universitātes lapa, kurā pieejami izdevumi „RTU zinātniskie raksti”, promocijas darbi u. c. publikācijas

JSTOR Plašas brivpieejas žurnālu klāsts dažādās akadēmiskajās jomās

The Online Journal of Distance Education and e-Learning (TOJDEL) TOJDEL ir tiešsaistes elektroniskais žurnāls, kura saturs ir saistīts ar tālmācību un e‑studijām

Wikibooks – piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.