BIBLIOTĒKA

Fizika un matemātika

ArXiv.org Arhīvs, kas piedāvā vairāk nekā 670 000 elektronisko publikāciju fizikā, matemātikā un datorzinātnē

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts Serbijas Zinātņu akadēmija piedāvā brīvpieejā zinātniskos rakstus un vairākus žurnālus matemātikā (un tās pedagoģijā), astronomijā un datorzinātnēs

HighWire Press „HighWire Press” izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 2 miljoniem rakstu pilnajiem tekstiem, kā arī 6,6 miljoni rakstu no vairāk kā 1400 žurnāliem valodu studiju, mūzikas, reliģiju studiju, datorzinātnes, zemes zinātnes, inženierijas, matemātikas, fizikas, pētīšanas metožu, komunikācijas, izglītības, socioloģijas, statistikas u.c. nozarēs

Innovations and Technologies News Elektroniskā versijā ir pieejami raksti matemātikā

INTECHopen Datubāze, kas piedāvā vairāk nekā 900 e‑grāmatas un e-žurnālus fizikā, matemātikā u.c. zinātnēs

Science Books Online – saites uz grāmatām un citiem zinātniskiem materiāliem astronomijā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnē, zemes zinātnēs, inženierzinātnē, matemātikā, medicīnā un fizikā.

Wikibooks – piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.

Taylor & Francis Open Journals Izdevniecība „Taylor & Francis” piedāvā brīvpieejas piekļuvi ap 20 e-žurnāliem fizikā, matemātikā u.c. zinātnēs

TechXtra „TechXtra” ir bezmaksas pakalpojums informācijas meklēšanai inženierzinātnēs, matemātikā un datorzinātnē

The Electronic Library of Mathematics - Mathematic Journals Datubāzē pieejami pilnu tekstu žurnāli matemātikā angļu, spāņu un portugāļu valodā