BIBLIOTĒKA

Ekonomika un vadībzinātne

Alberts Mārketinga un reklāmas vortāls

Baltic Journal of Economics (On-line arhīvs) – zinātnisks žurnāls par jaunākajiem veiktajiem pētījumiem Baltijas valstīs un komentāri par ekonomisko attīstību

Bookboon Datubāzē ir ievērojams skaits mācību grāmatu dažādās nozarēs, arī ekonomikas, biznesa zinību, menedžmenta un finanšu literatūra

Doing Business Vietne piedāvā detalizētu informāciju, kas izsmeļoši aptver uzņēmējdarbības regulējumus dažādās valstīs. Šie ziņojumisniedz datus, kā atvieglot uzņēmējdarbību, jauni statistikas dati katru dienu u.c.

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

Financenet Vietnē pieejama jaunākā informācija finanšu jomā Latvijā un pasaulē, kā arī valūtas kurss

IndexMundi Vietne satur valstu detalizētus statistikas datus, diagrammas un pieejami apkopoti dati no dažādiem avotiem ekonomikas jomā

Innovations and Technologies News Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskajā versijā ir pieejami arī raksti par ekonomiku un biznesu

INTECHopen Datubāze piedāvā e-grāmatas un e-žurnālus bizness zinībās, menedžmentā un ekonomikā

Likumi.lv Latvijas Republikas tiesību akti

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) – pilntekstu zinātnisko grāmatu datubāze vairākās valodās (angļu, dāņu, franču, itāļu, norvēģu, vācu u.c.) un dažādās nozarēs: humanitārās un sociālās zinātnes, māksla, ekonomika, finanses, bizness un menedžments, matemātika, tiesību zinātnes u.c.

parbrendu.lv - Ir svarīgi apjēgt, ka brends — tas nav logo, bet gan priekšstats cilvēka prātā. Faktā, ka no priekšstatiem ir atkarīga cilvēku rīcība un attieksme, tad arī meklējama brendu lielā nozīme un vērtība

Politikas plānošanas informācijas sistēma (POLSIS) Brīva pieeja nozaru politikas dokumentiem

Taylor & Francis Open Journals Izdevniecība „Taylor & Francis” piedāvā brīvpieejas piekļuvi ap 20 e-žurnāliem bioloģijā, ķīmijā, medicīnā, fizikā un ekonomikā

The Economist Autoritatīvā žurnāla tiešsaistes versija, kas piedāvā informāciju un viedokļus par starptautiskām ziņām, politiku, ekonomiku, zinātni un tehnoloģijām

Wikibooks – piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.