BIBLIOTĒKA

Datorzinātnes (IT)

Datorzinātnes

ArXiv.org Arhīvs, kas piedāvā vairāk nekā 670 000 elektronisko publikāciju fizikā, matemātikā un datorzinātnē

Bookboon Datubāzē ir ievērojams skaits mācību grāmatu, arī par IT un programmēšanu

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts Datubāze brīvpieejā piedāvā zinātniskos rakstus un vairākus žurnālus matemātikā (un tās pedagoģijā), astronomijā un datorzinātnēs

DBLP Datorzinātnes publikāciju meklēšanas platforma, kas satur informāciju par datubāzu sistēmām un loģisko programmēšanu

First Monday Žurnāls par internetu un globālo informācijas infrastruktūru, iekļaujot interneta satura politiskos un regulējošos jautājumus u. c. faktorus

HighWire Press „HighWire Press” izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 2 miljoniem rakstu pilnajiem tekstiem, kā arī 6,6 miljoni rakstu no vairāk kā 1400 žurnāliem valodu studiju, mūzikas, reliģiju studiju, datorzinātnes, zemes zinātnes, inženierijas, matemātikas, fizikas, pētīšanas metožu, komunikācijas, izglītības, socioloģijas, statistikas u.c. nozarēs

Information Research Starptautisks zinātnisks žurnāls par dažādām ar informāciju tehnoloģijām saistītām jomām

INTECHopen Datubāze piedāvā e-grāmatas un e-žurnālus datorzinātnēs un IT

Science Books Online – saites uz grāmatām un citiem zinātniskiem materiāliem astronomijā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnē, zemes zinātnēs, inženierzinātnē, matemātikā, medicīnā un fizikā.

Taylor & Francis Group – daudznozaru uzziņu un monogrāfiju e-grāmatu datubāze, kas piedāvā pieeju pasaules labākajiem izdevumiem ne tikai humanitārajās un sociālajās zinātnēs, bet arī zinātnes, medicīnas un tehnoloģiju nozarēs. Aptverti tādi ievērojami izdevēji kā Routledge, Psychology Press, Focal Press u.c.

TechXtra „TechXtra” ir bezmaksas pakalpojums informācijas meklēšanai inženierzinātnēs, matemātikā un datorzinātnē

Wikibooks – piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.