BIBLIOTĒKA

Bioloģija

Bioloģijas terminu vārdnīca Vārdnīca par augu un dzīvnieku valsti, biotopiem, ekoloģiju

Bookboon Datubāzē ievietots ievērojams skaits mācību grāmatu galvenokārt eksaktajās nozarēs

CogPrints Datubāzē pieejami raksti bioloģijā

Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti - krievu un angļu valodā.

F1000 Posters Open Access Brīvpieeja zinātnisko konferenču informatīviem plakātiem par pētījumiem bioloģijā un medicīnā

Innovatins and Technologies News Datubāzē pieejami raksti bioloģijā. Daļai rakstu ir pieejami pilnie teksti

Science Books Online – saites uz grāmatām un citiem zinātniskiem materiāliem astronomijā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnē, zemes zinātnēs, inženierzinātnē, matemātikā, medicīnā un fizikā.

Taylor & Francis Open Journals Izdevniecība „Taylor & Francis” piedāvā brīvpieejas piekļuvi e-žurnāliem bioloģijā, ķīmijā, medicīnā, fizikā un ekonomikā 

Wikibooks – piedāvā mācību grāmatas dažādu nozaru studentiem. Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatas pieejamas vairākās valodās un dažādās nozarēs: māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c.