Ķīmijas laboratorijas maksas pakalpojumi


Pakalpojumu cenās iekļauts PVN

Spēkā ar 2017. gada 1. jūliju

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums,

EUR

11.1.

Ķīmijas laboratorijas (12 darba vietas, 407. vai 412.telpa) un aprīkojuma noma

30,00 par stundu

Atpakaļ
x