Sniegtie pakalpojumi

Ķīmijas laboratorijas maksas pakalpojumi

Pakalpojumu cenās iekļauts PVN
Spēkā ar 2023. gada 1. jūliju

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma cena un vienības nosaukums,

EUR

11.1.

Ķīmijas laboratorijas (12 darba vietas, 407. vai 412.telpa) un aprīkojuma noma

45,00 par stundu