Publications: Alīda Samuseviča

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
2 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Institute of Educational Sciences (IES) Monography Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
3 The perspective of tolerance in the context of youth civic attitude Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
4 Uz produktīvu mācīšanos orientētas vērtības debašu procesā. Sabiedrība. Integrācija. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča 2018
5 A productive learning model in the debating process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
6 Bērnu audzināšanas grūtību tendences ģimenē un pirmsskolā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
7 Formation of teachers’ pedagogical competence in the process of self –education at the university Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2017
8 Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme. Pētījuma rezultāti. Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2017
9 Student’s Gains of Debating in the productive learning Process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
10 The Characteristics of socially Responsible Learning in the modern Context Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
11 The perspective of responsibility formation: challenges and opportunities Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2017
12 The Sustainable Pedagogical Approach in Resolution of Problems of Pre-school Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
  • 1
  • 2