Publications: Maija Demitere, zinātniskā grāda pretendente

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Two Perspectives on Ecological Art = Divas perspektīvas par ekoloģisko mākslu -none- Scientific publication Maija Demitere, zinātniskā grāda pretendente, Jans Georgs Glokners (Jan Georg Glöckner), Viļņas Mākslas akadēmijas pētnieks 2021