Publications: Elīna Veira, zinātniskā grāda pretendente

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Digitālās dzejas klasifikācija: Džovannas Di Rozārio un “klasiskā” modeļa sintēze -none- Scientific publication Elīna Veira, zinātniskā grāda pretendente 2022