Publications: Madara Daudziņa-Šuktere

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Liepājas Universitātes nozīme Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā -none- Master's thesis Madara Daudziņa-Šuktere 2019