Title in original language
Liepājas Universitātes nozīme Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultāte
Publication Type
Master's thesis
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Economics and Entrepreneurship
DOI, ISBN, ISSN