Publications: Elīna Peina, zinātniskā grāda pretendente

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Mūsdienu latviešu terminogrāfijas nākotne – būt vai nebūt? -none- -none- Elīna Peina, zinātniskā grāda pretendente 2022