Title in original language
Verbālā anticipācija sinhronajā tulkojumā no vācu valodas latviešu valodā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Valoda dažādu kultūru kontekstā, 31
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 1691-6042