Title in original language
Viltusdraugi vadībzinātnes promocijas darbu kopsavilkumos angļu un latviešu valodā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/VTPA.2020.24.325