Title in original language
Veidenbauma dzejas intertekstualitāte
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija. LU Akadēmiskais apgāds
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
Publication text
-none-