Title in original language
Speciālās leksikas lietojums lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstos
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
VALODA – 2020. Valoda dažādu kultūru kontekstā, Daugavpils Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN