Title in original language
Sadarbības rīki interneta vidē un to nozīme topošo matemātikas skolotāju metodiskās kompetences attīstībā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Sabiedrība un kultūra, rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Computer science and Informatics, Educational sciences
Authors
DOI, ISBN, ISSN