Title in original language
Indikatoru atlases principa izmantošana klimata pārmaiņu bioindikācijā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Sabiedrība un kultūra, rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT)
Field of research
Vides inženierija un enerģētika, Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 14076918