Nāc studēt!

Doktorantūra

Uznemšana doktorantūrā

Noderīgas saites:

Elektroniska pieteikšanās anketa doktora studijām Liepājas Universitātē

Doktora studiju programma "Jauno mediju māksla"

Doktora studiju programma "Valodniecība"

Iesniegums doktorantūras studijām

Doktorantūras "Jauno mediju māksla" pētījuma projekta pieteikuma veidlapa

Uzņemšanas noteikumi doktorantūras studijām 2018./ 2019. studiju gadā


Studiju programma

Kvalifikācija/ iegūstamais grāds

Studiju ilgums

Studiju forma

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc.ing.)

vai Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

4 gadi

Pilna laika studijas

PEDAGOĢIJA

Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

3 gadi

Pilna laika studijas

VALODNIECĪBA

Filoloģijas zinātņu doktors valodniecībā (Dr. philol.)

3 gadi

Pilna laika studijas

JAUNO MEDIJU MĀKSLA Humanitāro zinātņu doktors mākslā (Dr. art.)

3 gadi  

Pilna laika studijas