Nāc studēt!

Doktorantūra

Studiju programma

Kvalifikācija/ iegūstamais grāds

Studiju ilgums

Studiju forma

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc.ing.)

vai Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

4 gadi

Pilna laika studijas

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES

Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

3 gadi

Pilna laika studijas

VALODNIECĪBA

Filoloģijas zinātņu doktors valodniecībā (Dr. philol.)

3 gadi

Pilna laika studijas

JAUNO MEDIJU MĀKSLA Humanitāro zinātņu doktors mākslā (Dr. art.)

3 gadi  

Pilna laika studijas