Kalendārs:

Oktobris

Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

09.10.2023 14:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija, 203. aud. (Karte)

Apraksts:

Darba kārtībā:

Atklātā daļa

1. Darba kārtības apstiprināšana

2. Iepriekšējo LiepU padomes sēžu protokolu Nr.12 un Nr.13 apstiprināšana

3. Senāta informācija un priekšlikumi par rīcību ar studiju programmām un rīcību ar atbirušo studentu mazināšanu

4. Par LiepU Mūžizglītības ilgtermiņa attīstības stratēģijas plāna projekta 2023.-2027.gadam pilnveidošanas rezultātiem un ieņēmumu kāpināšanu 2023.-2024.gadā

5. Par LiepU Budžeta izstrādes kārtību

6. Par situāciju saistībā ar nekustamo īpašumu Baseina ielā 9 un projektu Valdemāra ielā 4

7. Par Personāla politikas īstenošanu (iekšējo  normatīvo aktu grozījumi un pasākumu plāns)

8. Par LiepU stratēģiju un tās īstenošanas plānu 2023.-2024.gadā, tajā skaitā par LiepU reorganizāciju un LiepU uzdevumiem (rīcības plānu) līdz juridiskai reorganizācijai 2024.gada martā

9. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem

10. Dažādi

Slēgtā daļa

11. Par rektores mērķiem 2023. -2024. gadam