Promocijas darbi

Promocijas darba aizstāvēšana

2024. gada 22. februārī plkst. 11.00 Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, 227. telpa) klātienē un tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā KASPARS VĀRPIŅŠ aizstāvēs promocijas darbu par tēmu „Jauniešu drošības izpratnes un drošumspējas sekmēšana e-studiju vidē” zinātnes doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai sociālajās zinātnēs izglītības zinātņu nozarē.

Recenzenti: Ph.D. Lāsma Latsone (Liepājas Universitāte), Dr. paed. Velta Ļubkina (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr. psych. Lūcija Rutka (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA").

Ar promocijas darbu no 2024. gada 2. janvāra var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un ŠEIT