Elektroniskie resursi

Abonētās datubāzes

Pieeja LiepU Bibliotēkas abonētajām datubāzēm ārpus universitātes datoru tīkla:

https://e-biblioteka.liepu.lv/

Reģistrēties VPN (e-biblioteka.liepu.lv)

 

LIEPU ABONĒTĀS DATUBĀZES

 

EBSCO -  ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. EBSCO ietvertas e-grāmatas un  žurnāli no dažādām izdevniecībām: Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis Group, BioMed Central, Brill Academic Publishers, Bentham Science Publishers u.c.E-resursus var izmantot atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu. 
Lietošanas instrukcijas šeit:
English, Video
Russian, Video
Latviski, Video

 

Science Direct - ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs.
Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām. Pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie izdevumi apzīmēti ar baltu simbolu. Ar zaļu simbolu ir apzīmēti pilnie teksti, bet ar oranžu simbolu izdevumi, kas pieejami atvērtā piekļuvē.

 

Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju vairāk nekā 300 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos. Datubāzē pieejami pilnie teksti matemātikā, datorzinātnē, ekonomikā, finansēs, politikā, tiesībās, filozofijā, psiholoģijā, vēsturē, kultūrā, mākslā, filoloģijā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ekoloģijā, ģeoloģijā, medicīnā un daudzās citās nozarēs. (Palīgs e-resursa izmantošanā šeit)

 

Web of Science - Datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.Web of Science datubāzē pieejama informācija no 1990. gada.

SCOPUS -  ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur ierakstus par vairāk kā 21 000 žurnāliem, 86 000 e-grāmatām un 6,8 miljoniem konferenču materiālu, kā arī 27 miljoniem patentu. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnteksta datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals Online un citām.

Datubāzē iespējams izvēlēties veikt meklēšanu pēc atslēgvārdiem, autora, iestādes nosaukuma un citiem kritērijiem, uzrādīts žurnālu un rakstu citējamības indekss, kā arī iespējams veikt žurnālu vizuālo analīzi.

«Mārketinga rokasgrāmata» sniegs praktiskus ieteikumus, kā plānot mārketingu, lai palielinātu uzņēmuma pārdošanas apjomus un izstrādātu jaunus produktus vai pakalpojumus.

Rokasgrāmatā aplūkoti biznesa profesionāļiem būtiski jautājumi – no mārketinga plānošanas un tirgus analīzes līdz mārketinga stratēģijas izveidei un ieviešanai.

«Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata» palīdzēs orientēties uzņēmējdarbībā un komerctiesībās, sniedzot vadošo komerctiesību ekspertu komentārus un skaidrojumus, kur tiek izskatīti Komerclikuma un ar to saistīto normatīvo aktu juridiskie un finansiālie aspekti.

«Personāla vadības rokasgrāmata» Kā vadīt pārmaiņas, kā strādāt ar darbiniekiem un izvairīties no būtiskām kļūdām cilvēkresursu vadībā? Ja iepriekšējos gadus vadītāju lielākais izaicinājums bija piesaistīt jaunus darbiniekus, tad šobrīd uzmanība jāvelta tam, kā ar ierobežotiem naudas līdzekļiem noturēt labākos darbiniekus un radīt motivāciju strādāt. Rokasgrāmatā uzzināsiet personāla vadības aktualitātes Latvijā un pasaulē. 

Lai aktivizētu izdevuma lejupielādi un atļautu piekļuvi rokasgrāmatām, nepieciešams autorizēties ar LiepU MS 365 (MS Teams) autentifikācijas datiem! Rokasgrāmatas ir pieejamas LiepU e-bibliotekā šeit.

 

Letonika.lv - Enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, bagātas attēlu krātuves, latviešu literatūras klasika. Informācija latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, vidi, valodu un kultūru.

 

"Lursoft" īpašais piedāvājums studentiem

Lursoft - Uzņēmumu datubāze

SIA Lursoft sadarbībā ar Liepājas Universitāti piedāvā pakalpojumu „Studenta komplekts”. Pieslēgites šeit.

Aktivizējot Studenta komplektu, Liepājas Universitātes studentiem tiek sniegta iespēja piekļūt Lursoft datubāzēm – informācijai par uzņēmumiem, amatpersonām, uzņēmumu finanšu datiem. "Studentu komplekts" nodrošina piekļuvi gada pārskatiem, finanšu analīzei, nozaru finanšu koeficientiem, informācijai no Komercķīlu un Maksātnespējas reģistriem, saistību grafam, personu profiliem, tiesu spriedumu datubāzei, normatīvo aktu sistēmai Latlex un statistikas datiem.

Aktivizējot Studenta komplektu, klientam tiek dota iespēja 2 mēnešus piekļūt Lursoft datubāzēm vai arī veikt līdz 100 pieprasījumiem. Viena kalendārā gada ietvaros komplektu iespējams aktivizēt ne vairāk kā 2 reizes. Studenta komplekta cena ir 7.11 EUR, apmaksu var veikt izmantojot internetbanku.
Studenta komplektu iespējams aktivizēt, autorizējoties Liepājas Universitātes sistēmā un tad pieslēdzoties Lursoft sistēmai.

Piedāvājums attiecas vienīgi uz aktīvajiem studentiem, t.i., studentiem, kas nav akadēmiskajā atvaļinājumā vai atskaitīti (eksmatrikulēti). Studenta komplekta ietvaros saņemtos pakalpojumus students ir tiesīgs izmantot tikai akadēmiskiem mērķiem. Lietotājam, kurš aktivizējis Studentu komplektu, jāievēro Lursoft sistēmu izmantošanas noteikumi.

 

Bakalauriem, maģistrantiem, doktorantiem, pasniedzējiem, pētniekiem Elektronisko resursu lasītavā piedāvā konsultācijas par informācijas atlasi LiepU abonētajās datubāzēs (gan individuāli, gan grupām).
Pieteikties uz e-pastu lib@liepu.lv.