Studentiem

Dienesta viesnīca

 DIENESTA VIESNĪCA

 Ganību iela 36/48

  


Saskaņā ar 28.05.2018. Senāta lēmumu un noslēgto nomas līgumu dienesta viesnīcu no 21.08.2018. apsaimnieko uzņēmums SIA “O.A.G.Projekti”.
Īres līgumi tiks slēgti ar minēto uzņēmumu.

Īres maksu saskaņā ar LiepU Senāta apstiprinātajiem “Maksas pakalpojumu cenas” maksāt minētajam uzņēmumam:
- skaidrā naudā, ierodoties d/viesnīcā
- bezskaidrā naudā uz SIA “O.A.G.Projekti” kontu

SIA “O.A.G. Projekti”
Reģ.Nr. LV42103079662
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22
Konts: LV49PARX0020201200002
Informācijā saņēmējam rakstiet:
LiepU Studenta vārds uzvārds– īre par septembri

Dienesta viesnīcas telefons – 24243933

Dienesta viesnīcas cenas skatīt šeit

"Liepu Hostelis" Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Ierosinājumu - problēmu ziņojumu par Dienesta viesnīcu var iesniegt ŠEIT.

Piezīme: Lai varētu iesniegt ziņojumu, nepieciešams autorizēties ar LiepU Microsoft 365 (MS Teams) autentifikācijas datiem.