Publikācijas

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme. Pētījuma rezultāti. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2017
2 Mirdza Ķempe - tulkotāja: Salut au Monde! Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2017
3 Mirdzas Ķempes, Augusta Štrausa un Jēkaba Rūsiņa epistolārās liecības radošo personību atklāsmei Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
4 Modelling of urban traffic flow Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Aleksandrs Berežnojs, Šarifs Guseinovs 2017
5 Music and Language in interdisciplinary connection -nav- Zinātniskais raksts Mirdza Paipare 2017
6 Music listening as musicing and strong musical experience -nav- Zinātniskais raksts Mirdza Paipare 2017
7 Mūzikas terapija cilvēkiem ar mentālās attīstības traucējumiem -nav- Zinātniskais raksts Mirdza Paipare 2017
8 Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse -nav- Monogrāfija Mirdza Paipare 2017
9 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
10 Olafa Gūtmaņa dzejas varoņa dažādās lomas un identitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017
11 On a mathematical model describing optimal processing mechanism of dispersed granular materials in gravitational flow with horizontal or inclined vibrating sieve classifying screens Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Armands Grickus, Šarifs Guseinovs 2017
12 On the Ginzburg-Feinberg problem of frequency electromagnetic sounding for unambiguous determination of the electron density in the Ionosphere Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Šarifs Guseinovs, Jānis Rimšāns 2017
13 Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017
14 Pasauļu beigas latviešu vēsturisko romānu sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” romānos: Gundegas Repšes „Bogene” un Māra Bērziņa „Svina garša” -nav- Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2017
15 Piemarē no 17. līdz 21. gadsimtam Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
16 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
17 Piemares tematika Johana (Jāņa) Langija vārdnīcā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017
18 Possibilities of Application of Visual Art to Education Curriculum Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2017
19 Promoting diversity competence development in professional profile of teachers Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2017
20 PROMOTION OPPORTUNITIES OF STUDENTS’ COMPETITIVENESS DURING STUDY PROCESS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Irina Strazdiņa 2017
21 Pronomenu dialektālās formas Dienvidkurzemes izloksnēs 20. - 21. gadsimtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2017
22 Radošas personības un sadzīves attieksmju atspoguļojums Aspazijas un Augusta Deglava sarakstē un citos tekstos -nav- Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude 2017
23 Raiņa un Aspazijas dzejas izlases bērniem: „Puķu lodziņš” un „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” -nav- Zinātniskais raksts Sandra Okuņeva 2017
24 RECREATION OFFER AND COMPETENCES NEEDED FOR ITS DEVELOPMENT IN ACCOMMODATION ENTERPRISES OF KURZEME REGION IN LATVIA Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Ilze Grospiņa, Zane Gusta, Diāna Līduma 2017
25 Research of guidelines for designing E-study materials Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare 2017