Publikācijas: Vadībzinātņu institūts (VZI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Innovative start-ups: challenges and development opportunities in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
2 Lauku teritoriju attīstības pārvaldība Ziemeļkurzemes reģionā Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2018
3 Necessity of Work Team in Manufacturing Branch Start-Up Enterprises in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Atis Egliņš-Eglītis, Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2018
4 Role of Higher Education Institutions in the Efficient Function of the Quintuple Helix Model Vadībzinātņu institūts (VZI) Citas publikācijas Daina Vasilevska 2018
5 Teamwork in manufacturing enterprise performance achievement Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2018
6 The presence of violence at work of health care personnel and their work ability Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Santa Bula, Liana Deklava, Inese Lūsēna-Ezera, Jeļena Reste 2018
7 Unfamiliar concepts as an obstacle for critical thinking in public discussions regarding women’s rights issues in Latvia. Reflective thinking in the ‘fake news’ era. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2018
8 Water resources for medical tourism development in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Armands Muižnieks 2018
9 Дуальная модель профессионального образования в Латвии: проблемы и перспективы. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Daina Vasilevska 2018
10 Adaptation to climate change in the Baltic see region: management aspects of flood as the consequences of climate change. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola, Baiba Rivža, Ilga Zilniece 2017
11 Analysis of the Demand for Distance Education at Eastern and Central European Higher Education Institutions Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Vilija Alekneviciene, Agnieszka Parlińska, Tatjana Pivac, Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2017
12 Analysis of the factors affecting development of the maritime territories of Latvia. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2017
13 Development of the Idea of an Innovative School in Latvia (case study) Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Daina Celma-Zīda, Inese Lūsēna - Ezera, Gunta Vīdnere 2017
14 Development of youth professional interests in accordance with labour market requirements Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Una Libkovska, Inese Lūsēna - Ezera 2017
15 Evaluation of readiness for distance education of students in European universities Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Razvan Bogdan, Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2017
16 Factors Affecting Innovations in Service Sector Enterprises: the Case of Liepaja Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Diāna Līduma, Kitija Melberga, Daina Vasilevska 2017
17 Īss ieskats rokrakstu avīzēs kā Latvijas agrīnās periodikas aizmetņos 17. gadsimtā. Brief insight into handwritten newspapers as the onset of the early periodicals in Latvia in the 17th century Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2017
18 Kvalitātes nodrošināšanas vadība Vadībzinātņu institūts (VZI) Monogrāfija Daina Vasilevska 2017
19 LABOUR MARKET TRENDS AND OCCUPATIONAL INTERESTS OF YOUTH IN LATVIA Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna - Ezera, Daina Vasilevska 2017
20 RECREATION OFFER AND COMPETENCES NEEDED FOR ITS DEVELOPMENT IN ACCOMMODATION ENTERPRISES OF KURZEME REGION IN LATVIA Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Ilze Grospiņa, Zane Gusta, Diāna Līduma 2017
21 The consequences of colonialism in Latvia during a mass migration period in Europe (2015/2016) Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2017
22 The Helix Model System as a Challenge and Driver for Rural and Regional Development Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Baiba Rivža 2017
23 Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Saldus un Brocēnu novadā. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Nina Linde 2017
  • 1
  • 2