Nosaukums oriģinālvalodā
Interaction between digitization and small business in rural territories of Baltic states.
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Vadībzinātņu institūts (VZI)
Zinātnes nozares
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Projekts
Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) /
DOI, ISBN, ISSN
DOI DOI:10.5593/sgem2019/2.1/S07.048