Nosaukums oriģinālvalodā
Green entrepreneurship as a factor of sustainable economic development in Baltic States.
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Environmental economics
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Vadībzinātņu institūts (VZI)
Zinātnes nozares
Ekonomika un uzņēmējdarbība
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9786197408485, ISSN 13142704
Publikācijas saturs
-nav-