Nosaukums oriģinālvalodā
Evaluation of readiness for distance education of students in European universities
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Vadībzinātņu institūts (VZI)
Zinātnes nozares
Izglītības zinātnes
Projekts
Valsts pētījumu programma EKOSOC_LV 5.2.3., “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā
DOI, ISBN, ISSN
Publikācijas saturs
-nav-