Uzņemšana doktorantūrā

Līdz 13. septembrim Liepājas Universitātē norisinās uzņemšana doktora studiju programmās “Izglītības zinātnes”, “Valodniecība” un “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”. Ar studiju programmām variet iepazīties šeit.

Pieteikties doktora studijām iespējams elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura.

 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (35,00 EUR) apliecinošs dokuments (izraksts no bankas konta);
 • iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli.
 • foto (3x4 cm)

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/doktorantura, un līdz studiju līgumu slēgšanai uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3x4 cm). Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī vienu portreta foto.

Iestājpārbaudījumi ir paredzēti 15. vai 16. septembrī klātienē, atbilstoši konsultāciju un iestājpārbaudījumu grafikam.

Vairāk par iestājpārbaudījumiem var lasīt studiju programmu aprakstā vai Liepājas Universitātes uzņemšanas noteikumos doktorantūras studijās.

Līgumu slēgšana notiks no 19. līdz 20. septembrim:

 • klātienē Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 217a. Kabinetā. Darba laiks no plkst. 9.00 līdz 16.00;

 • attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.