Uzņemšanas kārtība pamatstudijās

Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā, jo epidemioloģiskā situācija valstī saistībā ar COVID-19 var likt mainīt uzņemšanas grafiku.

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas  studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā, un kādi centralizētie eksāmeni jānokārto

 • Ja reflektants beidzis vidusskolu sākot no 2004. gada, viņš piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

 • Ja nepieciešamie centralizētie eksāmeni nav nokārtoti vai arī reflektants/-e vēlas uzlabot to rezultātu, centralizētos eksāmenus var nokārtot, izpildot attiecīgās darbības

 • Ja vidējā izglītība iegūta, laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam ieskaitot, un nav kārtots CE matemātikā, tā vērtējumu var aizstāt ar GA matemātikā

 • Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543.

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

 1. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana

 2. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

 3. Pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

 4. Vairāk informācijas par vienoto pieteikšanās sistēmu

KAD? 13. jūlijā līdz 15.jūlijam

KUR? Sekot līdzi eksāmenu grafikam, atbilstoši savai izvēlētajai studiju programmai

Līgumu slēgšana notiek no 19. jūlija līdz 23. jūlijam pēc uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošanas, saskaņā ar Uzņemšanas komisijas darba laiku

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Uzņemšanas komisija: tālr. 2619 0339, uznemsana@liepu.

Uzņemšanas komisijas darba laiks

Datums

Diena

Darba laiks

06. jūlijs

otrdiena

9.00–17.00

07. jūlijs

trešdiena

9.00–17.00

08. jūlijs

ceturtdiena

9.00–17.00

09. jūlijs

piektdiena

9.00–17.00

10. jūlijs

sestdiena

9.00–13.00

11. jūlijs

svētdiena

-----------------

12. jūlijs

pirmdiena

9.00–17.00

13. jūlijs

otrdiena

9.00–17.00

14. jūlijs

trešdiena

9.00–17.00

15. jūlijs

ceturtdiena

9.00–17.00

16. jūlijs

piektdiena

9.00–17.00

17. jūlijs

sestdiena

-----------------

18. jūlijs

svētdiena

-----------------

19. jūlijs

pirmdiena

9.00–17.00

20. jūlijs

otrdiena

9.00–17.00

21. jūlijs

trešdiena

9.00–17.00

22. jūlijs

ceturtdiena

9.00–17.00

23. jūlijs

piektdiena

9.00–13.00

Uzņemšanas kārtība maģistrantūrā:

Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā, jo epidemioloģiskā situācija valstī saistībā ar COVID-19, var likt mainīt uzņemšanas grafiku.

 • Iepazīsties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā, un kādi centralizētie eksāmeni jānokārto

 • Ja studēji ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju – kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

 1. Pieteikumu iesniegšana

 2. Iestājpārbaudījumi un rezultātu paziņošana

 3. Līgumu slēgšana un reģistrēšanās studijām

Kontaktpersona: tālr. 2619 0339, uznemsana@liepu.lv

Darba laiks

Datums

Diena

Darba laiks

06. jūlijs

otrdiena

9.00–17.00

07. jūlijs

trešdiena

9.00–17.00

08. jūlijs

ceturtdiena

9.00–17.00

09. jūlijs

piektdiena

9.00–17.00

10. jūlijs

sestdiena

9.00–13.00

11. jūlijs

svētdiena

-----------------

12. jūlijs

pirmdiena

9.00–17.00

13. jūlijs

otrdiena

9.00–17.00

14. jūlijs

trešdiena

9.00–17.00

15. jūlijs

ceturtdiena

9.00–17.00

16. jūlijs

piektdiena

9.00–17.00

17. jūlijs

sestdiena

-----------------

18. jūlijs

svētdiena

-----------------

19. jūlijs

pirmdiena

9.00–17.00

20. jūlijs

otrdiena

9.00–17.00

21. jūlijs

trešdiena

9.00–17.00

22. jūlijs

ceturtdiena

9.00–17.00

23. jūlijs

piektdiena

9.00–13.00

Uzņemšanas jaunumi:

Fakultātes

Absolventu stāsti