Darbinieka kontaktinformācija:

Specializētā laboratorija "Dabas vēstniecība"

,

Lielā iela 14, 403. kabinets