Darbinieka kontaktinformācija:

Ilva Magazeina

Datorinženiere

ilva.magazeina@liepu.lv

Lielā iela 14, 337. kabinets