Kalendārs:

Februāris

Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

07.02.2024 14:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija, 203. telpa (Karte)

Apraksts:

Darba kārtībā:

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Iepriekšējā LiepU padomes sēdes protokola Nr.20 apstiprināšana.

3. Informācija par situāciju LiepU, tajā skaitā:

- LiepU reorganizācijas procesu;

- situāciju Dienesta viesnīcā;

- aktuālo risku identificēšanu un to vadības pasākumiem.

       4. Rektores informācija par LiepU iesniedzamo vadības ziņojumu RTU.

       5. Par aktualizēto LiepU Nekustamo īpašumu attīstības plānu.

       6. Par LiepU 2024.gada budžeta projektu.

      7. Par aktualizēto LiepU stratēģijas projektu un LiepU stratēģijas līdz 2024.gada 29.februārim īstenošanas plānu.

      8. Dažādi.