Jaunumi:

Atpakaļ
21.03.2013 00:00

Liepājas Universitātes diploma pielikumiem par izcilību ir piešķirta Eiropas Komisijas atzinības zīme

Liepājas Universitāte (LiepU) ir parādījusi izcilību Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) un diploma pielikumu izmantošanā un pielietošanā, līdz ar to LiepU diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas Komisijas (EK) atzinības zīme, kas ir apliecinājums tam, ka augstākās izglītības iestāde izcilā kvalitātē izpilda diploma pielikumu izsniegšanas nosacījumus saskaņā ar Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas procesa jeb Boloņas procesa vadlīnijām. Diploma pielikuma Atzinības zīme tiek piešķirta uz trim gadiem.


Lai izvērtētu diploma pielikumu kvalitāti, LiepU Studiju daļa sadarbībā ar Ārzemju sakaru daļu tos iesniedza Eiropas Komisijā.  Diploma pielikumi tika izvērtēti divās kārtās – Nacionālā aģentūrā, kur pieteikumus vērtēja Boloņas eksperti, un Eiropas Komisijā, piesaistot ārējos ekspertus.


Diploma pielikums ir dokuments, kas pēc vienotas EK, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izstrādātas formas apraksta augstskolas absolvēšanas un ar to saistītās kvalifikācijas raksturlielumus. Diploma pielikuma mērķis nacionālā un starptautiskā mērogā ir atvieglot un uzlabot studiju un profesionālajiem mērķiem nepieciešamo akadēmisko rezultātu izvērtēšanu un atzīšanu, kas savukārt atvieglo un uzlabo absolventu mobilitāti gan valsts iekšienē, gan ārzemēs.


Diploma pielikuma Atzinības zīme ir garantija, ka Eiropas līmeņa eksperti ir atzinuši LiepU sekmīgi organizēto darbu un ka LiepU iekļaujas Eiropas Savienības augstākās izglītības telpā, kā arī izpilda ES prasības.


Šogad Latvijā Atzinības zīme ir piešķirta tikai Liepājas Universitātes un Rīgas Celtniecības koledžas diplomu pielikumiem.


Eiropas vienoto Diploma pielikumu Liepājas Universitātes absolventi bez maksas saņem latviešu valodā no 2003.gada, latviešu un angļu valodā no 2006. gada.

Atzinības zīme