Jaunumi:

Atpakaļ
04.06.2012 00:00

Tiek īstenots projekts biogāzes ražošanas efektivitātes paaugstināšanai

Tā kā biogāze ir viens no izplatītākajiem atjaunojamiem energoresursiem, un tās iegūšanas tehnoloģija ir aktuāla arī zinātniskajā izpētē, tad Liepājas Universitātes Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts sadarbībā ar cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA „Liepājas RAS” īsteno projektu biogāzes ražošanas efektivitātes paaugstināšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājums biogāzes ieguves procesu optimizācijai. 
Jānis Rimšāns, Liepājas Universitātes rektors, projekta idejas autors:

"Pirms uzsākām projektu, vērtējām un analizējām, kas būtu īstenojams un praktiski pielietojams Kurzemes reģionā, kādus ražotājus varētu ieinteresēt un piesaistīt. Liepājas apvidū ir daudz un dažādu ražotāju, tai skaitā saistībā arī ar alternatīvās enerģijas ražošanu un izmantošanu. Mūs interesēja tehnoloģisks uzņēmums, tādēļ 2009.gada beigās uzsākām sarunas ar SIA „Liepājas RAS”, kas ģeogrāfiski tuvu izvietots Liepājas pilsētai un ir lielākais reģiona cieto sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs.

Ir vairākas problēmas, kas attiecas uz biogāzes ražošanu Latvijā. Pirmkārt, ražošanas zemā efektivitāte un neoptimāli ražošanas apstākļi. Otrkārt, ražotnes procesa negatīvā ietekme uz vidi, kas saistīta ar nekontrolētu gāzu emisiju atmosfērā. Pasaulē daudzās valstīs minētās problēmas teorētiski un praktiski risina, veidojot atbilstošos matemātiskos modeļus un to risināšanas algoritmus, veicot procesu aprēķinus. Var teikt, ka esam uzsākuši kaut ko pilnīgi unikālu, jo parasti šie procesi tiek pētīti atsevišķās laboratorijās, bet mūsu projekta uzdevums ir sasaistīt teorētiskos priekšstatus ar praktiskiem eksperimentiem atklātā poligona vidē."


Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/rojektu_pieredze_2007/?text_id=15172